Основні класифікатори медичної допомоги

НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем в охороні здоров`я»
НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій»
Міжнародна класифікація первинної допомоги ICPC-2
17