Про лікарню

Лікувально- профілактичні підрозділи:

Поліклінічне відділення для забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому та дитячому населенню району.

До складу поліклінічного відділення входять наступні кабінети:

 • кабінет долікарського прийому;
 • туберкульозний кабінет;
 • рентгенологічний кабінет;
 • наркологічний кабінет;
 • психіатричний кабінет;
 • кабінет інфекційних захворювань;
 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • шкірно-венерологічний кабінет;
 • клініко-діагностична лабораторія;
 • кабінети УЗД, ендоскопії та функціональної діагностики;
 • оглядовий жіночий кабінет;
 • кабінети амбулаторного прийому хворих лікарями за спеціальностями;
 • стоматологічний кабінет;
 • централізована стерилізаційна.

Стаціонар Білопільської ЦРЛ на 145 профільних ліжок:

Терапевтичне відділення на 35 ліжок для лікування хворих з кардіологічною, гастроентерологічною, пульмонологічною, ендокринною, гематологічною, нефрологічною та ревматологічною патологією;

Дитяче відділення на 20 ліжок для надання медичної допомоги дитячому населенню;

Хірургічне відділення на 30 ліжок, в т. ч. 15 ліжок хірургічних, 5 ліжок – урологічних, для забезпечення невідкладної та планової хірургічної, урологічної, нейрохірургічної, проктологічної, судинної, торакальної і комбустіологічної допомоги дорослому та дитячому населенню району, 10 ліжок ортопедо-травматологічнихдля надання невідкладної та планової спеціалізованої медичної допомоги хворим з травматичними пошкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарату;

Інфекційне відділення – на 20 ліжок, в т. ч.: 15 ліжок - інфекційних дорослих, 5 ліжок - дитячих, для лікування хворих з інфекційною патологією, в т. ч. в оснащених боксових палатах, для лікування хворих на карантинні та особливо небезпечні інфекції;

Акушерсько-гінекологічне відділення на 15 ліжок у тому числі 10 ліжок гінекологічних, 4 ліжок патології вагітних, для забезпечення спеціалізованої медичної допомоги жіночому населенню з гінекологічною патологією, та 1 ліжко для забезпечення екстреної полого допомоги;

Неврологічне відділення на 25 ліжок для забезпечення спеціалізованої медичної допомоги хворим з патологією центральної та периферичної нервової систем;

Відділення анестезіології без ліжок для інтенсивної терапії для забезпечення спеціалізованої медичної допомоги хворим в палатах інтенсивної терапії в хірургічному, травматологічному, терапевтичному, пологово-гінекологічному, неврологічному, дитячому, інфекційному відділеннях для проведення реанімаційних заходів та післяопераційного ведення хворих в перші 3 доби у відділеннях хірургічного профілю;

Операційний блок для проведенняопераційнихвтручаньпланових та ургентних;

Приймальне відділення для прийому хворих, які поступають на стаціонарне лікування та надання амбулаторної допомоги хворим в позаробочий час та святкові, вихідні дні;

Патолого-анатомічне відділення для проведення патолого-анатомічних розтинів з цитологічним та гістологічним дослідженням.